Maryjo, prosimy, o ustawy gwarantujące ochronę każdego poczętego życia w Polsce, oraz odwagę i zaangażowanie jak największej liczby Polaków dla tej sprawy.”

 

Początek nowenny w poniedziałek 9 października, a koniec w piątek 1 grudnia 2017r.

 

Pragniemy wielkich łask dla naszego Narodu. Aby tak się stało musimy przekonać Boga, że każde życie będzie w naszym kraju szanowane, od poczęcia aż po naturalne odejście do wieczności. Istniejące w Polsce prawo niestety dopuszcza do aborcji pod różnymi warunkami. Każde życie jest darem Boga i nie wolno pod żadnym pozorem zabierać życia komukolwiek a tym bardziej bezbronnym. Obecnie zbierane są podpisy pod petycją do sejmu o zniesienie ustawy dopuszczającej przerwanie ciąży „Stop aborcji.” W tym samym czasie zwolennicy aborcji tworzą petycję mającą na celu rozszerzenie prawa do zabijania. Zatem nie bądźmy obojętni. Jest to walka o przyszłość Narodu. Zachęcajmy się wzajemnie do obrony życia, i módlmy się aby w Polsce skończyło się wreszcie uśmiercanie nienarodzonych.


 

                                   ks. Jacek Skowroński - promotor nowenny pompejańskiej za Ojczyznę.

 

Historia Nowenny

Jak odmawiać

Świadectwa

Pytania

Wielcy o Różańcu...

Paweł VI papież:

Adhortacja Marialis cultus: "Uporządkowany i stopniowy bieg Różańca wskazuje sposób, w jaki Słowo Boże z miłosiernego postanowienia, włączając sie w sprawy ludzkie, dokonało dzieła Odkupienia. W odpowiednim bowiem porządku rozważa się główne wydarzenia zbawcze, które dokonały się w Chrystusie."

Jan Paweł II papież:

"Proszę, weźcie znów ufnie do rąk Koronkę Różańca, odkrywając jego przeogromną moc."

Stefan kard. Wyszyński:

"Ileż to bólów moglibyście każdego dnia ułagodzić, odmawiając częściej Różaniec, gdybyście się modlili i wynagradzali za grzechy naszej Ojczyzny!"

Kard. August Hlond:

"Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą, wielką miłością bliźniego i Różańcem."

Św. Ludwik Maria Grignion de Montwart:

"Chrześcijanin, który nie medytuje nad tajemnicami Różańca, okazuje niewdzięczność swojemu Stwórcy i pokazuje, jak niewiele obchodzi go poświęcenie Zbawiciela, który przyszedł odkupić świat."

 Nowenna Pompejańska za Ojczyznę pod patronatem
ks Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi
Metropolity szczecińsko-kamieńskiego.


Sekretariat Różańca Pompejańskiego za Ojczyznę Dom Pielgrzyma ul. Rydla 63, 70-783 Szczecin, e-mail: nowenna.szczecin@gmail.com