„Maryjo, prosimy, o łaskę skutecznej ewangelizacji Polski naszego pokolenia,

                                       oraz o nawrócenie wszystkich Rodaków moralnie zagubionych.”

 

   Początek nowenny w poniedziałek 5 czerwca, a koniec 28 lipca 2017r.

 

       Obchodzimy stulecie objawień Matki Bożej w Fatimie. Przypominamy sobie to wszystko co Maryja wypowiedziała w trosce o zbawienie ludzi. Szczególny akcent został położony na potrzebę wynagrodzenia za grzechy, oraz na potrzebę zaniechania trwania w grzechu, w życiu każdego człowieka, rodziny i całych narodów. W sto lat po tych objawieniach, widzimy, że z realizacją próśb Maryi nie jest dobrze. Większość chrześcijan nie zauważa potrzeby wynagradzania za grzechy świata, a co najwyżej wynagradza tylko za swoje grzechy po spowiedzi świętej. Istnieje zatem potrzeba refleksji nad treścią objawień fatimskich, a zarazem dawania świadectwa o własnym nawróceniu. Dlatego najbliższa nowenna pompejańska za Ojczyznę brzmi tak jak wyżej, gdyż wielu naszych Rodaków potrzebuje nawrócenia, ale też wielu czeka na świadectwo i zachętę do innego lepszego religijnie i moralnie życia wolnego od zniewoleń i utrapień wywołanych grzechem.

 

 

 

                                   ks. Jacek Skowroński - promotor nowenny pompejańskiej za Ojczyznę.

 

Historia Nowenny

Jak odmawiać

Świadectwa

Pytania

Wielcy o Różańcu...

Paweł VI papież:

Adhortacja Marialis cultus: "Uporządkowany i stopniowy bieg Różańca wskazuje sposób, w jaki Słowo Boże z miłosiernego postanowienia, włączając sie w sprawy ludzkie, dokonało dzieła Odkupienia. W odpowiednim bowiem porządku rozważa się główne wydarzenia zbawcze, które dokonały się w Chrystusie."

Jan Paweł II papież:

"Proszę, weźcie znów ufnie do rąk Koronkę Różańca, odkrywając jego przeogromną moc."

Stefan kard. Wyszyński:

"Ileż to bólów moglibyście każdego dnia ułagodzić, odmawiając częściej Różaniec, gdybyście się modlili i wynagradzali za grzechy naszej Ojczyzny!"

Kard. August Hlond:

"Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą, wielką miłością bliźniego i Różańcem."

Św. Ludwik Maria Grignion de Montwart:

"Chrześcijanin, który nie medytuje nad tajemnicami Różańca, okazuje niewdzięczność swojemu Stwórcy i pokazuje, jak niewiele obchodzi go poświęcenie Zbawiciela, który przyszedł odkupić świat."

 Nowenna Pompejańska za Ojczyznę pod patronatem
ks Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi
Metropolity szczecińsko-kamieńskiego.


Sekretariat Różańca Pompejańskiego za Ojczyznę Dom Pielgrzyma ul. Rydla 63, 70-783 Szczecin, e-mail: nowenna.szczecin@gmail.com