"Maryjo prosimy, aby Duch Święty rozpalił na nowo w naszym Narodzie miłość, gorliwość i mądrość w codziennej służbie Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie."

 

 

                  Termin nowenny: od 05 lutego do 30 marca 2018 r.

 

Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”, to temat roku duszpasterskiego, którego celem jest odkrycie wielkości sakramentu chrztu i bierzmowania. Duch Święty został nam dany już podczas chrztu, a w sakramencie bierzmowania zostaliśmy Nim umocnieni. Wielu ludzi traktuje przyjmowanie sakramentów, jako obowiązek czy obyczaj, natomiast bez działania Ducha Świętego nie możemy poznawać i kochać Boga i realizować życia chrześcijańskiego. Przyjmowanie Słowa Bożego, modlitwa, świadectwo życia Bogiem, trwanie w łasce Bożej – nie jest możliwe bez Ducha Świętego, który jest w Kościele. Dzieła pobożne bez odwoływania się do Trzeciej Osoby Trójcy Świętej – często nie znajdują swojej owocnej realizacji. Trzeba, aby powszechna stała się świadomość obecności Ducha Świętego w Kościele, w sakramencie kapłaństwa, w sakramentach, we wspólnotach, a przede wszystkim o roli Ducha Świętego i Jego działaniu jako skutku chrztu i bierzmowania. Łatwiej będzie wówczas odczytać wolę Bożą i Jego mądrość na osobiste życie, łatwiej odkryć dla siebie miejsce w Kościele, swoje życiowe powołanie. Lepiej rozwiążą się sprawy osobiste, wspólnotowe, zawodowe i wszelkie.

 

 

 

Zachęcam jednak aby nie lękać się podjąć nowenny pompejańskiej za Ojczyznę, dołączając także i swoje intencje. Nie ma żadnych przeszkód aby tych intencji było jednocześnie wiele. Alicja Lenczewska pytała kiedyś Pana Jezusa o to:

- Ilu ludzi można objąć swoją modlitwą i ofiarą?

+ Nieskończoną ilość - tak jak Ja. I nie umniejsza to owocu dla każdego z nich i nie umniejsza miłości, jaką każdy otrzyma ode Mnie za twoim pośrednictwem. Im więcej tym lepiej. Tym większy będzie przypływ Mojej mocy przez ciebie. I tym większa doskonałość Twoja.  (Odpowiada Pan Jezus.) Świadectwo str. 282. 

 ( Świadectwo i Słowa Pouczenia mają imprimatur Kościoła, a osobiście jestem w komisji teologicznej badającej życie  i zgodność treści zawartych w tych dziennikach duchowych z nauką Kościoła. ) 

                                   ks. Jacek Skowroński - promotor nowenny pompejańskiej za Ojczyznę.

 

Historia Nowenny

Jak odmawiać

Świadectwa

Pytania

Wielcy o Różańcu...

Paweł VI papież:

Adhortacja Marialis cultus: "Uporządkowany i stopniowy bieg Różańca wskazuje sposób, w jaki Słowo Boże z miłosiernego postanowienia, włączając sie w sprawy ludzkie, dokonało dzieła Odkupienia. W odpowiednim bowiem porządku rozważa się główne wydarzenia zbawcze, które dokonały się w Chrystusie."

Jan Paweł II papież:

"Proszę, weźcie znów ufnie do rąk Koronkę Różańca, odkrywając jego przeogromną moc."

Stefan kard. Wyszyński:

"Ileż to bólów moglibyście każdego dnia ułagodzić, odmawiając częściej Różaniec, gdybyście się modlili i wynagradzali za grzechy naszej Ojczyzny!"

Kard. August Hlond:

"Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą, wielką miłością bliźniego i Różańcem."

Św. Ludwik Maria Grignion de Montwart:

"Chrześcijanin, który nie medytuje nad tajemnicami Różańca, okazuje niewdzięczność swojemu Stwórcy i pokazuje, jak niewiele obchodzi go poświęcenie Zbawiciela, który przyszedł odkupić świat."

 Nowenna Pompejańska za Ojczyznę pod patronatem
ks Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi
Metropolity szczecińsko-kamieńskiego.


Sekretariat Różańca Pompejańskiego za Ojczyznę Dom Pielgrzyma ul. Rydla 63, 70-783 Szczecin, e-mail: nowenna.szczecin@gmail.com