"Maryjo, prosimy o szczere poddanie się Polski Bożemu panowaniu, a szczególnie o ustawy gwarantujące ochronę każdego poczętego życia, o ustawy zakazujące in vitro, a także o mądrą i skuteczną reformę sądownictwa oraz wsparcie Polaków dla tych praw".

 

Termin nowenny: od 08 grudnia do 31 stycznia 2018 r.

Coraz bardziej liczne zaangażowanie wiernych w różne akcje modlitewne organizowane dla Kościoła i Polski pokazują, że ta modlitwa skutkuje. Dostrzegamy zmiany w myśleniu i podejściu moralnym wielu ludzi w stosunku do wiary, Kościoła i spraw moralnych. Ostatnio zauważamy większe niż do tej pory zainteresowanie tematem obrony życia, in vitro, czy reformą sądownictwa, i zmianami gospodarczymi w Kraju. Wielu ludzi modli się już od lat codziennie za Polskę. Niewątpliwie owoce będą wielkie i Boże błogosławieństwo spłynie obficie na nas i cały Kraj, jeżeli każda istota ludzka będzie otoczona szacunkiem. Dlatego niech każdy wierzący włączy w swoje codzienne intencje także i tą, jeśli nie może obecnie podjąć nowenny pompejańskiej. Warto.

Zachęcam jednak aby nie lękać się podjąć nowenny pompejańskiej za Ojczyznę, dołączając także i swoje intencje. Nie ma żadnych przeszkód aby tych intencji było jednocześnie wiele. Alicja Lenczewska pytała kiedyś Pana Jezusa o to:

- Ilu ludzi można objąć swoją modlitwą i ofiarą?

+ Nieskończoną ilość - tak jak Ja. I nie umniejsza to owocu dla każdego z nich i nie umniejsza miłości, jaką każdy otrzyma ode Mnie za twoim pośrednictwem. Im więcej tym lepiej. Tym większy będzie przypływ Mojej mocy przez ciebie. I tym większa doskonałość Twoja.  (Odpowiada Pan Jezus.) Świadectwo str. 282. 

 ( Świadectwo i Słowa Pouczenia mają imprimatur Kościoła, a osobiście jestem w komisji teologicznej badającej życie  i zgodność treści zawartych w tych dziennikach duchowych z nauką Kościoła. ) 

                                   ks. Jacek Skowroński - promotor nowenny pompejańskiej za Ojczyznę.

 

Najświętsza Maryja Panna z Pompei (Italia), raczyła po kilka razy pouczać swoich czcicieli, co mają czynić, aby mogli odebrać łaski, na których im zależało, dała przy tym pewność ich otrzymania.

Maryja oczekuje w zamian czci i wytrwałości przez odmawianie Różańca Świętego i rozsławiania Jej imienia, oraz świadczenia o łaskach otrzymanych przez Modlitwę Różańcową.

Znany jest fakt ukazania się Matki Bożej nieuleczalnie chorej z Neapolu P. Fortunatynie Agrelli (lat 21), do której powiedziała:

"Każdym razem gdy chcesz uzyskać ode mnie jakąś łąskę, odpraw na cześć moją trzy nowenny błagalne, odmawiając 15 tajemnic Mojego Różańca, a potem odpraw 3 nowenny dziękczynne".

Fortunatyna Agrelli została cudownie uzdrowiona. Był to początek nabożeństwa, które polegało na odmawianiu całego Różańca Świętego przez 54 dni, zwanego "Nowenną nie do odparcia".

Wszystko zaczęło się od nawrócenia Bartolo Longo (Bartłomiej Longo), który z masona i okultysty stał się gorliwym wyznawcą Chrystusa. Wdzięczny Matce Bożej za łaskę nawrócenia, stał sie pomysłodawcą i fundatorem kościoła na cześć Matki Bożej Królowej Różańca Świętego, nowego miasta Pompei i wielu dzieł religijnych. Między innymi, założył Bractwo Różańcowe, które rozrosło się z czasem do 5 mln członków. Zaś obraz Matki Bożej Królowej Różańca Świętego, kupiony i odnowiony przez niego, słynie cudami i łaskami od 1876 roku. Papież Leon XIII w 1980 r. uznał cuda udzielone przez Matkę Bożą w Pompei. Ojciec Święty Jan Paweł II, ogłosił Go błogosławionym w 1980r.

Paweł VI papież:

Adhortacja Marialis cultus: "Uporządkowany i stopniowy bieg Różańca wskazuje sposób, w jaki Słowo Boże z miłosiernego postanowienia, włączając sie w sprawy ludzkie, dokonało dzieła Odkupienia. W odpowiednim bowiem porządku rozważa się główne wydarzenia zbawcze, które dokonały się w Chrystusie."

Jan Paweł II papież:

"Proszę, weźcie znów ufnie do rąk Koronkę Różańca, odkrywając jego przeogromną moc."

Stefan kard. Wyszyński:

"Ileż to bólów moglibyście każdego dnia ułagodzić, odmawiając częściej Różaniec, gdybyście się modlili i wynagradzali za grzechy naszej Ojczyzny!"

Kard. August Hlond:

"Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą, wielką miłością bliźniego i Różańcem."

Św. Ludwik Maria Grignion de Montwart:

"Chrześcijanin, który nie medytuje nad tajemnicami Różańca, okazuje niewdzięczność swojemu Stwórcy i pokazuje, jak niewiele obchodzi go poświęcenie Zbawiciela, który przyszedł odkupić świat."

 Nowenna Pompejańska za Ojczyznę pod patronatem
ks Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi
Metropolity szczecińsko-kamieńskiego.


Sekretariat Różańca Pompejańskiego za Ojczyznę Dom Pielgrzyma ul. Rydla 63, 70-783 Szczecin, e-mail: nowenna.szczecin@gmail.com