Maryjo, prosimy za ludzi sprawujących władzę państwową i samorządową w Polsce, także za odpowiedzialnych za sprawy Kościoła, aby ich służba i decyzje umacniały miłość do Boga i ludzi oraz sprawiedliwość i pokój we Wspólnocie.”

 

Termin nowenny: od 09 kwietnia do 01 czerwca 2018 r.

W 1Tym2,1-4 Św. Paweł Apostoł zachęca, aby modlić się za wszystkich sprawujących jakąkolwiek władzę, „abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne, z całą pobożnością i godnością”. Bóg zaś pragnie abyśmy wszyscy byli zbawieni. Zatem Słowo Natchnione przypomina, że odpowiedzialność za Kościół i wspólnoty ponoszą nie tylko sami rządzący, ale każdy, kto do tych wspólnot należy. Mówi też o tym IV Przykazanie Dekalogu, ale i V Przykazanie Kościelne. Troska modlitewna za sprawujących władzę ma ogromne znaczenie, bo jak mówi Pismo św., „ojciec kłamstwa” walczy o nasze sumienia, o umysły, o wolę, o decyzje. Pewnie bardziej jeszcze, zabiega o tych co rządzą bo wie, że jeśli wpłynie na ich decyzje wówczas szkody społeczne mogą być wielkie. Wszelka zaś mądrość tylko od Boga pochodzi. On wie jak najlepiej rozwiązać obecne i przyszłe problemy i te osobiste i wspólnotowe. Dlatego nie zapominajmy prosić za rządzących, aby ich decyzje były mądre moralnie i przedmiotowo. 

 

Zachęcam jednak aby nie lękać się podjąć nowenny pompejańskiej za Ojczyznę, dołączając także i swoje intencje. Nie ma żadnych przeszkód aby tych intencji było jednocześnie wiele. Alicja Lenczewska pytała kiedyś Pana Jezusa o to:

- Ilu ludzi można objąć swoją modlitwą i ofiarą?

+ Nieskończoną ilość - tak jak Ja. I nie umniejsza to owocu dla każdego z nich i nie umniejsza miłości, jaką każdy otrzyma ode Mnie za twoim pośrednictwem. Im więcej tym lepiej. Tym większy będzie przypływ Mojej mocy przez ciebie. I tym większa doskonałość Twoja.  (Odpowiada Pan Jezus.) Świadectwo str. 282. 

 ( Świadectwo i Słowa Pouczenia mają imprimatur Kościoła, a osobiście jestem w komisji teologicznej badającej życie  i zgodność treści zawartych w tych dziennikach duchowych z nauką Kościoła. ) 

                                   ks. Jacek Skowroński - promotor nowenny pompejańskiej za Ojczyznę.

 

Nowenna Pompejańska trwa 54 dni i składa się:
- z 3 nowenn błagalnych,
- z 3 nowenn dziękczynnych.
Nowenna to 9 dni. Razem 27 dni błagalnych i 27 dni dziękczynnych.

Każdego dnia odmawiamy trzy części Różańca Świętego – tajemnice radosne, bolesne i chwalebne. Od czasu ustanowienia tajemnic światła przez Papieża Jana Pawła II zaleca się włączenie do Nowenny Pompejańskiej również tych tajemnic, mimo iż pierwotnie w Nowennie Pompejańskiej odmawiano tylko trzy części. Nowenna Pompejańska będzie również skuteczna przy rozważeniu trzech części, jak było dawniej. Rozważamy poszczególne Tajemnice Zbawienia na początku każdej dziesiątki Różańca. Dobrze jest wcześniej uczynić rachunek sumienia i wzbudzić akt ufności.

UWAGI PRAKTYCZNE

1. Dzień rozpoczęcia i zakończenia Nowenny zaznaczamy w kalendarzu. Dni błagalne i dziękczynne oddzielamy innym kolorem.

2. Każdego dnia rozpoczynamy modlitwę od słów:

„Ten Różaniec odmawiam na Twoją cześć Królowo Różańca Świętego.”

3. Następnie odmawiamy część Różańca Świętego, a po jej zakończeniu mówimy trzykrotnie:

„Królowo Różańca Świętego, módl się za nami.”

4. I przez 27 dni, po każdej części Różańca dodajemy jeden raz modlitwę błagalną, a w trakcie 27 dni dziękczynnych – modlitwę dziękczynną.

MODLITWA BŁAGALNA

„Pomnij o miłosierna Panno Różańcowa z Pompei, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez Święty Twój Różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twej świątyni w Pompei wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.”

MODLITWA DZIĘKCZYNNA

„Cóż Ci dać mogę o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie – ile mi sił starczy będę rozszerzać cześć Twoją o Dziewico Różańca Świętego w Pompei, bo gdy Twej pomocy wezwałam/em, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś; o ile zdołam, będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobrą, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.”Nowenna Pompejańska za Ojczyznę pod patronatem
ks Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi
Metropolity szczecińsko-kamieńskiego.


Sekretariat Różańca Pompejańskiego za Ojczyznę Dom Pielgrzyma ul. Rydla 63, 70-783 Szczecin, e-mail: nowenna.szczecin@gmail.com