Maryjo, prosimy za ludzi sprawujących władzę państwową i samorządową w Polsce, także za odpowiedzialnych za sprawy Kościoła, aby ich służba i decyzje umacniały miłość do Boga i ludzi oraz sprawiedliwość i pokój we Wspólnocie.”

 

Termin nowenny: od 09 kwietnia do 01 czerwca 2018 r.

W 1Tym2,1-4 Św. Paweł Apostoł zachęca, aby modlić się za wszystkich sprawujących jakąkolwiek władzę, „abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne, z całą pobożnością i godnością”. Bóg zaś pragnie abyśmy wszyscy byli zbawieni. Zatem Słowo Natchnione przypomina, że odpowiedzialność za Kościół i wspólnoty ponoszą nie tylko sami rządzący, ale każdy, kto do tych wspólnot należy. Mówi też o tym IV Przykazanie Dekalogu, ale i V Przykazanie Kościelne. Troska modlitewna za sprawujących władzę ma ogromne znaczenie, bo jak mówi Pismo św., „ojciec kłamstwa” walczy o nasze sumienia, o umysły, o wolę, o decyzje. Pewnie bardziej jeszcze, zabiega o tych co rządzą bo wie, że jeśli wpłynie na ich decyzje wówczas szkody społeczne mogą być wielkie. Wszelka zaś mądrość tylko od Boga pochodzi. On wie jak najlepiej rozwiązać obecne i przyszłe problemy i te osobiste i wspólnotowe. Dlatego nie zapominajmy prosić za rządzących, aby ich decyzje były mądre moralnie i przedmiotowo. 

 

Zachęcam jednak aby nie lękać się podjąć nowenny pompejańskiej za Ojczyznę, dołączając także i swoje intencje. Nie ma żadnych przeszkód aby tych intencji było jednocześnie wiele. Alicja Lenczewska pytała kiedyś Pana Jezusa o to:

- Ilu ludzi można objąć swoją modlitwą i ofiarą?

+ Nieskończoną ilość - tak jak Ja. I nie umniejsza to owocu dla każdego z nich i nie umniejsza miłości, jaką każdy otrzyma ode Mnie za twoim pośrednictwem. Im więcej tym lepiej. Tym większy będzie przypływ Mojej mocy przez ciebie. I tym większa doskonałość Twoja.  (Odpowiada Pan Jezus.) Świadectwo str. 282. 

 ( Świadectwo i Słowa Pouczenia mają imprimatur Kościoła, a osobiście jestem w komisji teologicznej badającej życie  i zgodność treści zawartych w tych dziennikach duchowych z nauką Kościoła. ) 

                                   ks. Jacek Skowroński - promotor nowenny pompejańskiej za Ojczyznę.

 

 

Oto najczęściej pojawiające się pytania związane z odmawianiem Nowenny Pompejańskiej.

 

1. Co zrobić jeżeli osoba odmawiająca nowennę, musiała przerwać jej odmawianie na kilka dni z powodu choroby, bardzo ważnych zadań w pracy, z powodu nadzwyczajnych sytuacji rodzinnych i tym podobne?

Odp.: Po przerwie kontynuować, przedłużając nowennę o tyle dni ile opuściliśmy dla innych zajęć. A jeżeli na tę przerwę nie mieliśmy wpływu, przez np.: chorobę lub inne zdarzenia losowe, można ofiarować tę chorobę, ten czas, i te trudności traktując nasze życie i związane z nim trudności jako kontynuację i uzupełnienie modlitwy różańcowej.

 

2. Co zrobić, jeżeli zapominaliśmy dodawać po każdej części różańca modlitw błagalnych i potem dziękczynnych przypisanych do nowenny?

Odp.: Modlitwy błagalne i dziękczynne oraz wszystko to, co wykracza poza rozważanie tajemnic różańca i odmawianie poszczególnych jego części, nie decyduje o łaskawości Maryi, ale stanowi pewne uzupełnienie ważne dla skierowania naszej uwagi, iż modlitwa tą nowenną ma charakter błagalny przez 27 dni, a następnie przez 27 dni - dziękczynny. Jest to forma uporządkowania modlitwy oraz intencji, jak również nastawienia woli i uczuć wobec Maryi do której kierujemy naszą modlitwę. Zgodnie z wolą Maryi jest, aby każdego dnia trwania nowenny, uczcić Boga w Trójcy Świętej i Maryję, rozważając piętnaście, a najlepiej dwadzieścia tajemnic różańcowych, a po rozważeniu każdej tajemnicy, uczcić Boga i Maryję dziesiątką różańca. Ważne, aby zdążyć w ciągu dnia z rozważeniem i odmówieniem wszystkich tajemnic różańca. 

 

3. Czy należy wszystkie części różańca odmówić od razu jedna po drugiej, czy można zrobić przerwy i poszczególne części różańca odmówić w różnych porach dnia?

Odp.: W dowolny sposób. Tak jaj czas pozwala i zajęcia. Można zrobić tyle przerw w modlitwie ile potrzebujemy i w dowolnym miejscu odmawiania różańca. Osobiście zalecam odmówić więcej tajemnic różańcowych rano, gdyż pod wieczór jesteśmy bardziej zmęczeni i powinniśmy więcej czasu poświęcić dla naszej rodziny. 

 

4. A jeśli często w trakcie modlitwy pojawiają się rozproszenia, lub jadę samochodem, autobusem, pociągiem, lub idę do pracy i muszę zwracać uwagę na innych poruszających się na drodze, to czy ta modlitwa jest ważna?

Odp.: Jest ważna. O owocach modlitwy decyduje doskonała ofiara Pana Jezusa na Krzyżu i to dotyczy każdego rodzaju modlitwy. Nie zaś nasza perfekcyjność wypowiedzi i skupienia uwagi. Z naszej strony ważna jest postawa miłości, łaska uświęcająca, ufność i wiara. A to jest w sercu, nie zaś na ustach i w umyśle.

 

5. Ile intencji można zadeklarować w nowennie, czy tylko jedną intencję?

Odp.: Najczęściej ludzie deklarują jedną intencję. Ale można i kilka. Ważne jest, by nie czynić z nowenny formy "wynagrodzenia", "zapłaty", "handlu" za łaski których się spodziewamy. I odwrotnie, ważne aby nie podchodzić do modlitwy, a więc dialogu z Bogiem z fałszywą bojaźnią i nie narzucać sobie ograniczeń gdy chodzi o polecane sprawy.  Wiara i miłość do Boga i ludzi, wiara we wstawiennictwo Maryi decydują o tej sprawie. Zawsze mam kilka intencji, i to niezależnie czy jest to różaniec trwający 54 dni czy 30 dni. Znaczenie ma miłość i ufność, wiara, z jaką zanoszę tę modlitwę różańcową do nieba. Jeśli wierzę, że otrzymam dużo, to dużo dostanę. Jeśli się boję, że proszę o zbyt wiele, dostanę niewiele.

 

6. A jeśli są kłopoty z wytrwałością na nowennie, albo coś mi przeszkadza i przerywam nowennę po kilku dniach?

Odp.: Zalecam zawierzyć nowennę Maryi, prosząc o łaskę wytrwałości i konsekwencji. Nie potrzeba tu specjalnych modlitw, ale chwilę poświęcić na uczczenie Maryi i zawierzenie tego, co mamy zamiar uczynić z wiarą, że otrzymamy łaskę tej modlitwy na 54 dni. Oczywiście kryzys może przyjść, ale mamy ufać i trwać do końca. Bóg daję łaskę, więc ma prawo oczekiwać z naszej strony wysiłku, walki duchowej, konsekwencji.

Sam odmówiłem 6 razy Nowennę Pompejańską za Ojczyznę, i wiem że warto poprosić Maryję o wytrwałość. 

 

Błogosławię Wszystkim odmawiającym tę piękną modlitwę różańcową.  ks. Jacek S.

Jeśli masz pytania napisz je w e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 Nowenna Pompejańska za Ojczyznę pod patronatem
ks Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi
Metropolity szczecińsko-kamieńskiego.


Sekretariat Różańca Pompejańskiego za Ojczyznę Dom Pielgrzyma ul. Rydla 63, 70-783 Szczecin, e-mail: nowenna.szczecin@gmail.com