Maryjo, prosimy za ludzi sprawujących władzę państwową i samorządową w Polsce, także za odpowiedzialnych za sprawy Kościoła, aby ich służba i decyzje umacniały miłość do Boga i ludzi oraz sprawiedliwość i pokój we Wspólnocie.”

 

Termin nowenny: od 09 kwietnia do 01 czerwca 2018 r.

W 1Tym2,1-4 Św. Paweł Apostoł zachęca, aby modlić się za wszystkich sprawujących jakąkolwiek władzę, „abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne, z całą pobożnością i godnością”. Bóg zaś pragnie abyśmy wszyscy byli zbawieni. Zatem Słowo Natchnione przypomina, że odpowiedzialność za Kościół i wspólnoty ponoszą nie tylko sami rządzący, ale każdy, kto do tych wspólnot należy. Mówi też o tym IV Przykazanie Dekalogu, ale i V Przykazanie Kościelne. Troska modlitewna za sprawujących władzę ma ogromne znaczenie, bo jak mówi Pismo św., „ojciec kłamstwa” walczy o nasze sumienia, o umysły, o wolę, o decyzje. Pewnie bardziej jeszcze, zabiega o tych co rządzą bo wie, że jeśli wpłynie na ich decyzje wówczas szkody społeczne mogą być wielkie. Wszelka zaś mądrość tylko od Boga pochodzi. On wie jak najlepiej rozwiązać obecne i przyszłe problemy i te osobiste i wspólnotowe. Dlatego nie zapominajmy prosić za rządzących, aby ich decyzje były mądre moralnie i przedmiotowo. 

 

Zachęcam jednak aby nie lękać się podjąć nowenny pompejańskiej za Ojczyznę, dołączając także i swoje intencje. Nie ma żadnych przeszkód aby tych intencji było jednocześnie wiele. Alicja Lenczewska pytała kiedyś Pana Jezusa o to:

- Ilu ludzi można objąć swoją modlitwą i ofiarą?

+ Nieskończoną ilość - tak jak Ja. I nie umniejsza to owocu dla każdego z nich i nie umniejsza miłości, jaką każdy otrzyma ode Mnie za twoim pośrednictwem. Im więcej tym lepiej. Tym większy będzie przypływ Mojej mocy przez ciebie. I tym większa doskonałość Twoja.  (Odpowiada Pan Jezus.) Świadectwo str. 282. 

 ( Świadectwo i Słowa Pouczenia mają imprimatur Kościoła, a osobiście jestem w komisji teologicznej badającej życie  i zgodność treści zawartych w tych dziennikach duchowych z nauką Kościoła. ) 

                                   ks. Jacek Skowroński - promotor nowenny pompejańskiej za Ojczyznę.

 

 

Rekolekcje prowadzi ks. Jacek Skowroński w Domu Pielgrzyma w Szczecinie, ul. Rydla 63, a także w różnych miejscach w Polsce i za granicą. Rekolekcje prowadzone przez kapłana, nie dotyczą tylko Nowenny Pompejańskiej. Tematyka rekolekcji jest różna, czasem zależy od sugestii organizatorów, najczęściej są to jednak tematy związane z ewangelizacją i zachętą do żywej wiary.  

Rekolekcje ks. Jacka związane są zazwyczaj z modlitwą wstawienniczą i modlitwą o uzdrowienie. 

 

Terminy najbliższych rekolekcji: 

 

 1. Rekolekcje dla liderów i animatorów 12 do 15 sierpnia 2017r., Warszawa ul. Dewajtis 3, zapisy na stronie Stowarzyszenia : razemzbogiem.pl

 

 2. Rekolekcje o Aniołach w Szczecinie. Dom Pielgrzyma ul.Rydla 63.  Termin 29 wrzesień do 1 październik 2017r. 

Zapisy -  Pani Arleta : 601 747 103

 

3. Rekolekcje jednodniowe w sanktuarium Matki Bożej w Sulisławicach, sobota 23 wrzesień 2017r, , rozpoczęcie godz. 11.00, zakończenie około 21.00. Wstęp wolny, bez zapisów.

 

4. Msza św. oraz nabożeństwo uwielbienia i uzdrowienia w Dołujach k/ Szczecina ul. Daniela 30, Kościół Chrystusa Króla:  sobota 09 wrzesień, 28 październik, 18 listopad i 09 grudzień 2017r. godzina 18.00.  

 

 5. Rekolekcje w domu pielgrzyma w Szczecinie ponownie 25 i 26 listopad 2017r. zgłoszenia u P. Arlety jak poprzednio.                     

 6. Rekolekcje w domu rekolekcyjnym w Krasnobrodzie k/ Zamościa od 19 do 22 październik 2017r.

    Zapisy u P. Jonanny 604 116 621

7. Rekolekcje w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Sokołowie Podlaskim 20 do 22 grudzień. Wstęp wolny. Podczas Mszy świętych w kościele. Nowenna Pompejańska za Ojczyznę pod patronatem
ks Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi
Metropolity szczecińsko-kamieńskiego.


Sekretariat Różańca Pompejańskiego za Ojczyznę Dom Pielgrzyma ul. Rydla 63, 70-783 Szczecin, e-mail: nowenna.szczecin@gmail.com