Maryjo, prosimy za ludzi sprawujących władzę państwową i samorządową w Polsce, także za odpowiedzialnych za sprawy Kościoła, aby ich służba i decyzje umacniały miłość do Boga i ludzi oraz sprawiedliwość i pokój we Wspólnocie.”

 

Termin nowenny: od 09 kwietnia do 01 czerwca 2018 r.

W 1Tym2,1-4 Św. Paweł Apostoł zachęca, aby modlić się za wszystkich sprawujących jakąkolwiek władzę, „abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne, z całą pobożnością i godnością”. Bóg zaś pragnie abyśmy wszyscy byli zbawieni. Zatem Słowo Natchnione przypomina, że odpowiedzialność za Kościół i wspólnoty ponoszą nie tylko sami rządzący, ale każdy, kto do tych wspólnot należy. Mówi też o tym IV Przykazanie Dekalogu, ale i V Przykazanie Kościelne. Troska modlitewna za sprawujących władzę ma ogromne znaczenie, bo jak mówi Pismo św., „ojciec kłamstwa” walczy o nasze sumienia, o umysły, o wolę, o decyzje. Pewnie bardziej jeszcze, zabiega o tych co rządzą bo wie, że jeśli wpłynie na ich decyzje wówczas szkody społeczne mogą być wielkie. Wszelka zaś mądrość tylko od Boga pochodzi. On wie jak najlepiej rozwiązać obecne i przyszłe problemy i te osobiste i wspólnotowe. Dlatego nie zapominajmy prosić za rządzących, aby ich decyzje były mądre moralnie i przedmiotowo. 

 

Zachęcam jednak aby nie lękać się podjąć nowenny pompejańskiej za Ojczyznę, dołączając także i swoje intencje. Nie ma żadnych przeszkód aby tych intencji było jednocześnie wiele. Alicja Lenczewska pytała kiedyś Pana Jezusa o to:

- Ilu ludzi można objąć swoją modlitwą i ofiarą?

+ Nieskończoną ilość - tak jak Ja. I nie umniejsza to owocu dla każdego z nich i nie umniejsza miłości, jaką każdy otrzyma ode Mnie za twoim pośrednictwem. Im więcej tym lepiej. Tym większy będzie przypływ Mojej mocy przez ciebie. I tym większa doskonałość Twoja.  (Odpowiada Pan Jezus.) Świadectwo str. 282. 

 ( Świadectwo i Słowa Pouczenia mają imprimatur Kościoła, a osobiście jestem w komisji teologicznej badającej życie  i zgodność treści zawartych w tych dziennikach duchowych z nauką Kościoła. ) 

                                   ks. Jacek Skowroński - promotor nowenny pompejańskiej za Ojczyznę.

 

OBRAZ MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ Z POMPEI

Bartolo Longo mawiał, iż ten obraz jest:

„Narzędziem do realizacji jednego z największych zamierzeń Bożego miłosierdzia.”

Świadectwa łask otrzymanych przez odmawianie Nowenny Pompejańskiej prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Niewątpliwie łatwiej jest dać świadectwo gdy modlitwa Nowenną Pompejańską jest odmawiana za konkretną osobę lub sprawę. Tu owoce przychodzą rzeczywiście szybko, i na wielu stronach w internecie są piękne przykłady, mówiące o skuteczności tej modlitwy. Gdy chodzi o 54 dni trwającą Nowennę Pompejańską za Ojczyznę ( i powtórzoną już około 30 razy) , to można powiedzieć, iż dopiero po pięciu latach jej odmawiania widzimy pojawiające się owoce tej modlitwy. Oto przychodzi prezydent, który nie wstydzi się wiary, a nawet liczy się z nauczaniem Kościoła i Papieży. Pojawia się rząd, który nie walczy z Kościołem, a nawet deklaruje podjęcie starań o powrót i uszanowanie dla chrześcijańskich doświadczeń i tradycji naszego Narodu. Zaczynamy wiedzieć i słyszeć ludzi, którzy są przekonani, iż układanie życia osobistego i społecznego bez uszanowania wartości chrześcijańskich prowadzi do ruiny moralnej osobistej, w rodzinie i życiu wspólnoty narodowej. Którym zależy, aby uszanować każdego człowieka, małżeństwo, rodzinę, wiarę, i odbudować gospodarkę.
To wszystko zaczyna się dziać na naszych oczach, jest prawdziwe! Po kilkudziesięciu latach wpływów komunistycznych i liberalnych na nasz Naród w urzędach, mediach, szkołach, miejscach pracy i rozrywki, zaczynamy widzieć zmiany w podejściu do spraw religijnych i narodowych. Jesienne wybory pokazały, że większość Polaków ceni sobie prawdomówność, rzetelność, dotrzymywanie danego słowa, i oczekuje zdecydowanej postawy moralnej rządzących. Naród chce prawdy i dojrzałych moralnie ludzi służby publicznej. Zmian w podejściu do człowieka, małżeństwa i rodziny, spraw społecznych.

Jest pięć zachęt z nieba, aby nasi Rodacy konsekwentnie modlili się dalej za Ojczyznę i otrzymali wielkie łaski dla siebie i Polski.

Pierwsza zachęta to Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia, co oznacza, że jeśli każdego dnia uczcimy i wezwiemy Boże Miłosierdzie pomnożą się łaski Boże dla nas i dla innych, dla których je wypraszamy. Druga zachęta to tysiąc pięćdziesiąta rocznica Chrztu Polski, co oznacza, że jeżeli odnowimy osobiście choć raz w ciągu roku przyrzeczenia chrztu, i wyrzekniemy się grzechu, będziemy odnawiani w osobistej świętości i zyskamy dużo łask Bożych. Jeśli będziemy prosić Boga o odnowienie sakramentu chrztu dla Rodaków, także wielu ludzi się nawróci. Warto wreszcie pamiętać o częstym dziękowaniu Bogu za chrzest osobisty i chrzest dokonany tysiąc pięćdziesiąt lat wcześniej na naszej ziemi. Trzecia zachęta to rok obecny, w którym zawierzamy się Chrystusowi Królowi Wszechświata. 20 listopada uczynimy to w łączności z naszymi Pasterzami w naszych diecezjach i parafiach. Czwarta zachęta, to modlitwa za odnowienie moralne, nawrócenie, przemiany w naszym kraju, które trwają już pięć lat. Zaczynamy zbierać owoce tej modlitwy. Warto być konsekwentnym i modlić się dalej, aby jak najobficiej łaska Boża przez Maryję przemieniła nas jeszcze bardziej w tym wszystkim co Polskę oznacza.
Piąta zachęta to fakt, że mamy nowego prezydenta i nowy rząd, i są ludzie, którym zależy na tym, aby nasz kraj był silny moralnie i gospodarczo. To też jest laską i szansą. Trzeba modlić się za rządzących, aby byli pokorni i mądrzy. Aby prawa przez nich stanowione były oparte na Dekalogu i wspierały małżeństwa i rodziny. Aby szanowane było każde ludzkie życie od poczęcia, aż do naturalnej śmierci. Aby życie społeczne i relacje między ludźmi były napełnione życzliwością i zgodą społeczną, aby Polacy nie musieli szukać pracy za granicą i aby czuli się mocni moralnie i materialnie. Aby prawa były rzeczywiście przestrzegane i dawały poczucie bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

Bądźmy dobrej myśli, ufajmy w dobroć i mądrość Boga. Dziękujmy Bogu za zmiany, które przychodzą, dziękujmy Maryi za jej opiekę nad Polską. Nie martwmy się zamętem w mediach i próbami manipulacji odchodzącej władzy. To minie. To jest czas próby dla niezdecydowanych moralnie.
Módlmy się konsekwentnie, codziennie o mądrość dla rządzących, a podejmując kolejną nowennę, wnośmy wkład w odbudowę moralną, społeczną, gospodarczą naszej Polski. Zmiany będą coraz większe. Bądźmy co do tego przekonani.

Serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy modlą się Nowenną Pompejańską za Ojczyznę.

ks. Jacek Skowroński – promotor tej modlitwy za Ojczyznę.

 

 

 

 

 

 

  


 
  Nowenna Pompejańska za Ojczyznę pod patronatem
ks Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi
Metropolity szczecińsko-kamieńskiego.


Sekretariat Różańca Pompejańskiego za Ojczyznę Dom Pielgrzyma ul. Rydla 63, 70-783 Szczecin, e-mail: nowenna.szczecin@gmail.com